Privacy verklaringPersoonsgegevens

Wij leggen de volgende gegevens van u vast in een digitaal patiëntendossier: Naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, email adres, telefoonnummer, geslacht, pasfoto, beroep, huisarts, anamnese, tandheelkundige bevindingen en behandelingen, zorgverzekeringsgegevens, relaties met gezinsleden.

Rolverdeling

  • Tandarts
  • Mondhygiënist
  • Prothesetechnieker
  • Preventie assistent
  • Assistent
  • Balie medewerker

 

Alle medewerkers met een bovengenoemde rol hebben toegang nodig tot alle bovengenoemde persoonsgegevens om hun werk naar behoren te kunnen doen.

Uiteraard gaat iedereen prudent met uw gegevens om en is strikte geheimhouding naar buiten ons beleid.

Naam, geslacht, adres, geboortedatum, BSN nummer en pasfoto zorgen ervoor dat we weten dat we de juiste patiënt voor ons hebben. Er kunnen onveilige situatie ontstaan als dit niet klopt. Tevens zijn deze gegevens nodig om een rekening te kunnen sturen.


Telefoonnummer en emailadres

Telefoonnummer en emailadres zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen of om een begroting te sturen.


Beroep is in sommige gevallen handig om te weten in verband met bepaalde gebitsproblemen. Dit is niet strikt noodzakelijk en u kunt zelf aangeven of u dit ter beschikking wilt stellen.

Huisarts, Anamnese (medische vragenlijst en medicijnen) en patientendossier zijn noodzakelijk om u veilig te kunnen behandelen. Hierin wordt alles opgeslagen dat we hebben onderzocht, uitgevoerd en gepland. Tevens staat hier alle betaalinformatie in.


Verzekeringsgegevens

Verzekeringsgegevens zijn noodzakelijk als u wilt dat Infomedics rechtstreeks declareert bij uw verzekering.


Bewaarplicht en recht om vergeten te worden

De bewaartermijn van uw dossier is op dit moment 16 jaar. Het is in het verleden meermaals voorgekomen dat het dossier nog langer bewaard moest worden op verzoek van de rechter. Wij kunnen uw dossier om deze reden helaas niet vernietigen of het origineel aan u meegegeven. Wij kunnen u altijd een kopie geven van uw eigen dossier.Beveilingsmaatregelen

Correspondentie via de email of sms kan alleen nog maar beveiligd of gedepersonaliseerd verzonden worden. Indien u beschikt over een eigen beveiligingssleutel kunnen wij deze gebruiken om alles aan u te versturen.Financiële afwikkeling

U kunt ervoor kiezen om gelijk na de behandeling aan de balie te betalen en een nota mee te krijgen. Uw persoonsgegevens worden dan niet gedeeld met een 3e partij. Voor de financiële afwikkeling hebben wij een contract met Factoringsbedrijf Infomedics. Deze kunnen uw nota rechtstreeks bij de verzekering indienen en u eventueel een rekening sturen van het restant. Voor deze service zijn wij genoodzaakt om Infomedics de volgende persoonsgegevens te overhandigen: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, verzekeringsgegevens, telefoon, email en de Tandheelkundige verrichtingen die gedeclareerd moeten worden.

U kunt ervoor kiezen om direct uw rekening aan de balie te betalen. Uw gegevens worden dan niet gedeeld met Infomedics.Tandtechniek

Indien wij een behandeling bij u uitvoeren waar tandtechnisch werk bij hoort (kroon, prothese, gebitsbeschermer e.d. alles wat we niet zelf kunnen maken), zal dit werk worden besteld bij een tandtechnisch laboratorium. De volgende persoonsgegevens zijn noodzakelijk om het werk te kunnen maken: Naam, geboortedatum, geslacht en de specifieke tandheelkundige situatie. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten getekend om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens
Contact

Gratis parkeren direct achter onze praktijk

Goed te bereiken met openbaar vervoer

Invalide vriendelijke praktijk